Начало

Данъчна система

Данъчна декларация

Банкови сметки

Самонает (Self-Employed)

ООД (Limited)

Ипотеки (Mortgages)

Контакти

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prime Advisors Ltd,
NEW ADDRESS:
Ocean Air house
Suite 200, Floor 1,
750-760 High Road, Leytonstone,
London E11 3AW
Tel - 0044 208 530 6929
Fax - 0044 208 989 1179
E-mail: primeadvisors@yahoo.co.uk
 

 
   

САМОНАЕТ (SELF-EMPLOYED)

ЕТ има редица преимущества по отношение на намаляване на данъците и отчетите. Като ЕТ вие ще подготвяте сметките за извършваните от вас дейности и от тях ще изготвите вашата данъчна декларация. Доходът ви ще бъде облаган при стандартни ставки - при доход над 33,300 лири (над минималния необлагаем доход) ставката е 40%. Тъй като ЕТ обикновено компенсират разходите с продажбите, доходът който в действителност се облага се намалява и много от тях плащат относително нисък процент данък от брутния си доход. Има и друго основно преимущество. Докато ООД може да плати осигуровки в размер до 20% от брутния доход, ЕТ обикновено плаща само 7%.

И така защо всеки не става ЕТ?

Първо, данъчните облекчения са толкова големи, че данъчните служби дават статут на ЕТ само при определени обстоятелства - обикновено се взема предвид броя клиенти, които имате. Например, ако в момента сте наети от дадена фирма, и вие напуснете, а след това станете самостоятелен контрагент на същата фирма, данъчните служби ще отрекат, че сте самонает и ще ви смятат за наемник на тази фирма и трябва да плащате данък в зависимост от размера на дохода ви.

Ако фирмата, чиито контрагент сте ви плаща без да приспада данък според дохода ви и вие като ЕТ, в последствие не успеете да платите данъка върху приходите ви от договора с фирмата, данъчните служби имат право да задължат фирмата да плати данъка ви. По тази причина много фирми предпочитат да работят с консултанти посредством ООД, което наема услугите на консултанта, а не самия него директно.

Вторият недостатък е, че ЕТ носи лична отговорност пред своите клиенти, кредитори, работодатели и данъчни агенции за изпълнението на договорните задължения, плащането на социални осигуровки, подоходен данък, ДДС. Можете да се застраховате но в края на краищата рискувате вашето имущество и спестявания.

Трето, тази форма не е подходяща за всеки бизнес. Например, ако изграждате бизнес заедно с ваши колеги, за предпочитане е обединението на капитал под формата на ООД.

 

 

2007 Prime Advisors Limited, All Rights Reserved