Начало

Данъчна система

Данъчна декларация

Банкови сметки

Самонает (Self-Employed)

ООД (Limited)

Ипотеки (Mortgages)

Контакти

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prime Advisors Ltd,
NEW ADDRESS:
Ocean Air house
Suite 200, Floor 1,
750-760 High Road, Leytonstone,
London E11 3AW
Tel - 0044 208 530 6929
Fax - 0044 208 989 1179
E-mail: primeadvisors@yahoo.co.uk
 

 
   

ДАНЪЧНА СИСТЕМА

Нашата цел е да осигурим кратък преглед на данъчната система във Великобритания, тъй като тя се прилага за отделни данъкоплатци. Включили сме също така отговори на някой от най-често задаваните въпроси относно всеки аспект на облагането. Има важни различия при данъчното облагане на чужди граждани, което прави Великобритания особено привлекателна за посещение и работа; Те са резюмирани в края на тази статия. Като цяло правителството във Великобритания събира приблизително 38% от националния доход под различни форми на облагане; този процент е по висок от USA, Япония, Сингапур и Хон-Конг, но е по-нисък от Западна Европа.
 

 

Основни форми на облагане
На кратко, основните форми на облагане, които засягат отделните хора са:

 Данъчната година започва на 6-ти Април и свършва на 5-ти Април. Относително малък дял от данъците (по-малко от 25%) попълват данъчни декларации. Данъчните декларации обикновено се изискват: ако вие плащате данък в размер на 40%, ако сте директор на фирма или работите за себе си; притежавате имот, който давате под наем, плащате данък върху увеличението на капиталовите активи, продали сте активи на стойност повече от 13000 или получавате доход от инвестиции, без източникът да е бил обложен с данък. Данакоплатецът е длъжен по закон да попълни данъчна декларация, ако е необходимо.

Така че ако имате съмнения относно това дали трябва да попълните данъчна декларация, свържете се с вашата районна данъчна служба или се обадете на помощната линия на данъчната агенция 0845000444.
 

Данък печалба
Хората плащат данък върху дохода, получен при наемане, самонаемане, инвестиции и служебни привилегии (като частни здравни услуги, осигурени от работодателя).
Подоходния данък е национален и се събира от данъчната агенция. С изключение на Шотландия (Шотландския парламент има право да увеличава или намалява данъка) няма местни подоходни данъци в
UK.
Личният минимален необлагаем данък се предоставя на всеки данъкоплатец всяка година и смо дохода над определената сума се облага.

 

Необлагаем доход 2005/2006 2006/2007
Личен 4,895 5,035
Личен (възраст 65-74) 7,090 7,280
Личен (възраст 75 +) 7,220 7,420
 
Равнище на данъка (%) 2005/2006 2006/2007
10% първите 2,090 първите 2,150
22% следващите 30,310 следващите 31,150
40% над 32,400 над 33,300
Забележка: Доходът от дивиденти се облага по различен начин. Доходът от дивиденти се плаща с данъчен кредит от 10%. Данъкоплатците, които плащат данък при ниво 10% или 22% не плащат последстващ данък. Тези които въобще не плащат данък не могат да изискват обратно данъка, платен върху дивиденти. Данъкоплатците с равнище на данъка 40% плащат данък върху дивидентите в размер на 32.5%.
 

 

Социално и здравно осигуряване (NICs)
NICs е социална осигурителна система в UK. Повечето наети и социални хора плащат вноски като има максимална горна граница за размера на осигуровките всяка година. Този данък е национален и се събира от националния осигурителен институт, който е подразделение на Данъчната агенция.

NICs разделен на четери класа в зависимост от това дали сте работник, работодател или самонает (self-employed). Клас едно се заплаща от наетите работници, клас втори и четвърти от самонаетите , а клас три е доброволен.
 

Общински данък
Това е системата за облагане на имущество в UK, приложима за живущите в UK. Всеки имот се оценява и се поставя в една от осемте групи по оценка. Местната власт определя дължимия данък (размерът му се ограничава от правителството) и е отговорна за събирането му в прилежащия й район. Местната власт е отговорна и пред Министерството на околната среда, транспорта и регионалната политика.

 

ДДС

ДДС е в размер на 17,5% и с него се облагат повечето стоки и услуги в UK, като този косвен данък е включен в крайната цена. ДДС се администрира на национално ниво от Агенцията по мита и акцизите. Няма местни данъци в UK.
С ДДС не се облагат някои видове стоки като храна ( с изключение на ресторантите ), книги, обществен транспорт, детско облекло. Фирмите с годишен оборот по-малък от 60,000 не трябва да надчисляват ДДС върху стоките и услугите , кито произвеждат.
Хората, които работят за себе си, могат да получат обратно платения ДДС върху стоките и услугите, купени за бизнес цели, ако те самите са регистрирани по ДДС.
Ако вие сте гражданин на държава извън ЕС и посетите
UK, можете да получите обратно значителна част от платения ДДС от Агенцията за митата и акцизите.
 

Мита
UK налага значителни мита върху определени стоки като тютюневи продукти, алкохолни напитки, нефт и горива. Митата се определят от Агенцията по мита и акцизите (HM Customs and Excise)
 
Данък наследство
С данък наследство се облага имот прехвърлен на наследник при смърт на собственика в размер на 40% върху всички активи над 245000. Няма данък върху подаръци, така че вие можете на теория да подарите вашите активи и така да избегнете този данък. Ако собственикът почине до 7-та година след подаряване на активите му, имота се облага с данък за изминато време, въпреки че равнището на данъка е намалено ако смъртта му е настъпила между 3-та и 7-та година след прехвърляне на въпросния актив.

 

Данък върху прехвърляне на имот , документи, акции и застрахователна премия
Данъкът върху застрахователна премия се налага върху генерални премии и е в размер 5%. Митото върху документи се прилага при някои видове продажба на активи. Например, когато продавате акции, митото е в размер на 5% от стойността.
Продажбата на къща е освободена от данък върху капиталовите активи, но се облага с горепосочения данък при следните нива в зависимост от цената на къщата.
 
 Стойност на къща Размер на митото 
под 150,000

от 150,001 до 250,000

от 250,001 до 500,000

над 501,000

0.0%

1.0%

3.0%

4.0% 

   
Облагане на чужди граждани
Ако сте гражданин на друга държава, но сте избрал да живеете и работите в UK, има особености в системата на данъчно облагане.
Единствено приходите ви в
UK могат да бъдат обложени с данък. Всякакви други приходи от инвестиции, бизнес, наемане извън UK може да бъде освободено от данък в UK (освен ако не прехвърлите приходите в UK). Има и друго предимство. Ако пребивавате в UK по-малко от 183 дни през 1 данъчна година (от 6.04 до 5.04), можете да изисквате обратно през време на престоя ви данъка, платен.
Това е изключително благоприятно за жители от Канада, Австралия, Нова Зеландия, ЮАР, които посещават
UK и работят по време на ваканцията.
Но трябва да сте предупредени, че процесът по обратно изплащане на платения данък е дълъг и често отнема от 9 до 12 месеца.
Тъй като вероятно вие няма да плащате данъци във вашата страна докато сте в
UK, това дава чудесна възможност за спестяване от данъци на всички чужди граждани, които са избрали да работят в UK.
Гражданите на
USA, обаче, не се възползват много от това предимство, защото американското правителство облага с данък всички доходи на свои граждани, придобити навсякаде по света така че те не могат да използват този инструмент за спестяване от данъци. Добрата новина за американските граждани е, че данъка, платен в UK може да бъде използван като кредит по дължимия в USA данък.

 

 

 

2007 Prime Advisors Limited, All Rights Reserved