Начало

Данъчна система

Данъчна декларация

Банкови сметки

Самонает (Self-Employed)

ООД (Limited)

Ипотеки (Mortgages)

Контакти

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prime Advisors Ltd,
NEW ADDRESS:
Ocean Air house
Suite 200, Floor 1,
750-760 High Road, Leytonstone,
London E11 3AW
Tel - 0044 208 530 6929
Fax - 0044 208 989 1179
E-mail: primeadvisors@yahoo.co.uk
 

 
   

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Минимален необлагаем доход

Възраст

Данъчна година приключваща на 5.04

Стойност

Личен

до 65

2002
2003
2004

2005

2006

2007

4,385
4,535
4,615

4,745

4,895

5,035

от 65 до 74

2005

2006

2007


6,830
7,090

7,280

 

над 75

2005
2006
2007

6,950
7,220
7,420

Данъчен кредит при деца

всякаква

2001
2002

няма минимален необлагаем доход
10% от 5,200(4)

WFTC

всякаква

2003

Данъчен кредит в размер 60 на седмица.
Допълнителен кредит от 11.65 ако единият партньор работи поне 30 часа седмично.
Данъчен кредит за всяко дете от раждането му в размер на 26.45. Данъчен кредит от 27.20 от месец септември след 16-тия му рожден ден до деня преди навършване на 19 години.
Данъчен кредит за отглеждане на дете до 70% от приемливите разходи за положени грижи, които са максимално 135 на седмица за едно дете и 200 на седмица за две или повече деца.

 

Данък печалба - нива

2005

2006

2007

10%

0 - 2020

0 - 2090

0 - 2150

22%

2020 - 31400

2090 - 32400

2150 - 33300

40%

Над 31400

Над 32400

Над 33300

 

Данъчна информация

При установяване размера на пенсията на държателите на залози, правителството настоява пенсионните дружества да продават тази пенсия при такса в рамките на 1% от капитала. Всякакви други такси трябва да бъдат намалени. Прочетете, обаче, ситния шрифт внимателно. В действителност тази пенсия е възможна за всеки в UK. Освен това всички вноски към пенсията веднага ползват облекчения в подоходния данък, независимо дали бенефициентът има данъчна декларация, с която да компенсира плащането.
Най-голямата сума, която може да се внесе като вноска за пенсията е 3600 лири на година, но с данъчните облекчения сумата пада на 2808 лири. Данъкоплатците, които плащат по-високи данъци, могат да изискват допълнително данъчно облекчение, така че сумата се намалява до 2160 лири.
Тази пенсия не може да бъде изплатена преди пенсиониране.
 

 

Данъчен Календар

Дата

Какво се случва?

За кого се отнася?

Април

Изпратени данъчни декларации

 

До 31 май Издава се документ Р60, който дава подробна информация за платения данък през годината. Засегнати са всички наети служители. Пенсионери, които получават доход по пенсионната схема на предишен работодател или от лично пенсионно осигуряване.
До 6 юли Издават се P11D, които дават подробна информация за вашите облагаеми допълнителни ползи и разходи през данъчната година. Управители и служешти с доход 8500 или повече, които получават допълнителни ползи / или разходи към трудово възнаграждение.
31 юли Извършва се второ плащане по сметка на дължимия данък за данъчната година. Данъкоплатците, които извършват плащания по сметка.
30 септември Попълнени допълнителни декларации и изпратени до данъчна служба. Всички, които желаят техния данък да бъде калкулиран от данъчната агенция; също и тези плащат по-малък данък (до 1000) по схемата PAYE (размер на данъка според дохода).
6 октомври Информираите данъчната служба за нов необложен доход или смяна на статута. Тези, които започват да получават необлагаем доход през данъчната 2002-2003 година или хората, които са сменили статута си от наети към самонаети.
31 януари Краен срок за изпращане на данъчна декларация и за плащане на някакъв неплатен дължим данък. Засяга всеки, който получава данъчна декларация преди 31 юли 2003.
Първо плащане по сметка. Данъкоплатци, които плащат по сметка
До тази дата данъчната агенция трябва да ви уведоми дали възнамерява да направи справка по вашата данъчна декларация. Данъкоплатци, които имат проблем по данъчните декларации събрани на посоки от данъчните служби.
28 февруари 5% допълнителна такса. Отнася се за всички, които е трябвало да платят данъка си до 31.01, но не са го направили.

 

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ СОБСТВЕН БИЗНЕС

Самонает ли сте?

С термина самонает данъчната агенция характеризира хората, които имат самостоятелен бизнес или работят в съдружие с други хора, и които работят за себе си, а не са наети от работодател. за повече информация погледнете брошура IR56/N139, която можете да получите от вашата местна данъчна служба.

Кого трябва да уведомите за това?

Трябва да уведомите районната данъчна служба, агенцията по изземванията, митническите служби и службите по акцизите и ДДС ако Вашия облагаем доход е по-голям от 60000 лири на година и бюрото по труда, ако сте регистрирани в него. Има специален формуляр, с който уведомявате данъчната служба, че започвате собствен бизнес и това е CNF1 (Удостоверение за самостоятелен бизнес). Можете да го получите от районната данъчна служба и трябва да го попълните и върнете обратно в срок до 3 месеца след започване на бизнеса.
 

Счетоводен баланс

Датата, на която ще се извърши счетоводния баланс зависи от Вас. Може да бъде в края на първата година след започване на бизнеса; в края на определен месец; в края на календарната година 31.12. или дата в края на данъчната година, която приключва на 05.04. Ако очаквате печалбата да е голяма, потърсете съвет относно кога точно да бъде датата за счетоводния баланс. Ако не сте сигурни в нещо, първо потърсете съвет (той е безплатен за нашите клиенти), след време ще бъдете доволни, че сте постъпили така.

Данъчна декларация

Всяка година през Април ще получавате данъчен формуляр, в който трябва да попълните информация относно печалбата (ако има такава) и др. Можете сам да попълните декларацията (във формуляра има инструкции как да направите това), но ако срещнете проблем или се колебаете можете да потърсите съвет в данъчна служба или по-добре станете клиент на Prime Advisors.  

 

 

2007 Prime Advisors Limited, All Rights Reserved